Jaha Company possesses heavy machinery

Jaha Company always look forward to get last machinery, and now Jaha Company has to many heavy machines which it used for different works and projects.

To see some of heavy machinery that we possesses you can look on services and go to various machinery and then you can find some photos of our machines.

Jaha Company përdorë Gurëthyes mobil

Jaha company ka marrë pjesë në gurëthyerjen e fraksioneve të ndryshme të autostradës.

Ne posedojm gurëthyes mobil të cilit i kemi përdorë në ndërtimin e rrugëve të ndryshme, duke përfshirë autostradën e parë në Kosovë dhe rrugë të tjera të ndryshme të financuara nga qeveria e Kosovës.