Jaha Company ndërton rrugët e së ardhmes

Road Construction

 

 

 

 

 

 

 

Jaha Company posedon të gjithë teknologjinë e nevojshme, makinat dhe ekipin e kualifikuar në fushën e ndërtimit të rrugëve.

Ne kemi përfunduar një numër të madh të projekteve qeveritare për ndërtimin e rrugëve.

Rezultatet e tona janë me arritjen e kualitetit më të mirë.

Jaha Company përdorë Gurëthyes mobil

Jaha company ka marrë pjesë në gurëthyerjen e fraksioneve të ndryshme të autostradës.

Ne posedojm gurëthyes mobil të cilit i kemi përdorë në ndërtimin e rrugëve të ndryshme, duke përfshirë autostradën e parë në Kosovë dhe rrugë të tjera të ndryshme të financuara nga qeveria e Kosovës.