3

Minimi

Ekipe të specializuara me përvojë të jashtëzakonshme, të vlerësuar lartë nga kontraktori jonë më i madh, konzorciumi Bechtel – Enka.

Ekip i specializuar i minimit

Ne kemi ekipet më të mira për punët e minimit, të gjithë udhëheqësit janë të edukuar mire dhe të çertifikuar në këtë fushë. Poashtu ata kanë përvojë të jashtëzakonshme në punët e minimit.

Materialet e Minimit

Në bashkpunim me kompani ndërkombëtare, ne posedojmë materialet më të mira për punët e minimit. Për më shumë informata ju lutem na kontaktoni.

Punët e Kryera

Jaha Company ka kryer më shumë se 12 million m3 të minimit në 80 km e para të projektit të autostradës. Poashtu Jaha Company është duke kryer punët e minimit edhe në autostradën e dytë në Kosovë.

Rezultatet

Ne japim përgjegjësi për punët tona dhe presim rezultate të panumërushme.

Prezantimi i Jaha Company

Një pamje të përgjithshme e shërbimeve të Jaha Company ju mund të i gjeni në prezantimin më poshtë.

Shkarko: Jaha Company Presentation