various machinery

Makineri të Ndryshme

Jaha Company posedon makineri të rëndë për të gjitha llojet e punëve.

Slope Protection

Jaha Company posedon të gjithë teknologjinë e nevojshme për Slope Protection. Ne poashtu kemi kryer punët e slope protection për projektin e autostradës.

Gurëthyes Mobil

Jaha Company përdorë gurëthyes mobilë për ndërtimin e rrugëve të ndryshme.

Siguria e Ambientit

Ne si kompani dhe si individ, me krenari kontribojmë në komunitetin ku ne jetojmë dhe punojmë. Ne kujdesemi shumë për ambientin dhe sigurinë në punë. Përpjekjet tona të përhershme janë që të përmirësojm edhe më shumë kushtet e punës dhe të vazhdojm më tutje. Në vitin 2014 dhe 2015 deri më tani ne kemi pasur shkallë zero të incidenteve.

Prezantimi i Jaha Company

Suksesi jonë vjen nga një mirëkuptim i lartë me klientët tanë, prandaj i gjithë JAHA COMPANY është e angazhuar të ofrojë shërbime të jashtëzakonshme dhe vlera.